Privacyverklaring

Stichting SIGRA, gevestigd aan Maassluisstraat 574 1062GZ Amsterdam, KvK 41199521 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Maassluisstraat 574
1062GZ Amsterdam
020-512 88 88

Welke persoonsgegevens worden verwerkt
Hieronder vind je een overzicht van persoonsgegevens die worden verwerkt i.v.m. het gebruik van het platform SIGRA Community Privacy & Informatieveiligheid:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Mobiele telefoonnummer
  • E-mailadres

Er worden geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens verwerkt.

Doel en grondslag verwerking
De persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt i.v.m. het gebruik van het platform SIGRA Community Privacy & Informatieveiligheid en om je, in verband daarmee te kunnen bellen, sms’en of e-mailen indien dit nodig is. Voor verificatiedoeleinden wordt gebruik gemaakt van gegevens die reeds via het internet zijn ontsloten of je me hebt verstrekt.

Middelen
Om het doel te bereiken wordt gebruik gemaakt van Office en voor onderlinge uitwisseling geschikte webapplicaties. 

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard
Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De gegevens worden ook direct verwijderd als niet meer aan het Platform wordt deelgenomen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting SIGRA verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van een eventueel bestaande overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken
Stichting SIGRA gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering, van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@sigra.nl.

Je hebt altijd de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Beveiliging van je persoonsgegevens
Stichting SIGRA neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, laat het me dan alsjeblieft zo snel mogelijk weten via een berichtje of nog liever: neem dan alsjeblieft direct telefonisch contact me op. 

Augustus 2020