Over de community

Tegenprestatie

Gebruik van de SIGRA Community P&I is niet geheel vrijblijvend. Als (enige) tegenprestatie voor het gebruik van de SIGRA Community P&I wordt van je verwacht dat je herkenbaar en actief participeert. Dit platform is bedoeld om interactie te creëren. Van iedereen wordt een bijdrage verwacht.

Voorwaarden voor deelname

Voor deelname aan de Community P&I gelden de volgende criteria:

  • deelnemers aan de Community P&I hebben lidmaatschap van SIGRA, zijn afnemer van het programma ICT, Innovatie & eHealth, danwel afnemer van privacy diensten vanuit SIGRA.

Accountgegevens en transparantie

Bij SIGRA bekende FG’s, privacy officers, (C)ISO’s, en andere gerelateerde professionals zijn uitgenodigd voor deelname aan deze Community. Mochten we iemand niet hebben uitgenodigd en wil men iemand aandragen, stuur een mail naar Linda Dekker via pi@sigra.nl Na acceptatie ontvang je accountgegevens ten behoeve van het gebruik van de digitale omgeving. Communityleden worden via een voor hen toegankelijke pagina geïnformeerd over:

  • de naam van de deelnemers,
  • de organisatie waar hij/zij werkzaam is,
  • de functie van de deelnemers.

Account

Bij het aanmaken van het account wordt een bericht met een hyperlink verzonden aan het e-mailadres waarmee je bij ons bekend staat. Dit bericht wordt automatisch gegenereerd en kan daardoor in een spambox belanden. Je ontvangt instructies hoe te handelen als je het bericht niet kunt vinden. Met de toegezonden hyperlink kun je een eigen wachtwoord instellen waarmee je toegang hebt tot je account (de profielgegevens) en de Community. Door deel te nemen verklaar je je akkoord met de volgende afspraken:

Verwachtingen
Zoals aangegeven wordt als (enige) tegenprestatie voor het gebruik van de Community van je verwacht dat je herkenbaar en actief participeert. Als dat niet gebeurt en/of niet duidelijk is of nog wordt voldaan aan de criteria voor deelname, wordt contact met je gezocht.

Profielgegevens
Verwacht wordt dat je zelf je profielgegevens aanpast. Die aanpassing betreft in elk geval het toevoegen van relevante informatie (Biografische gegevens en/of handtekening over je activiteiten als FG/PO/ISO, de organisatie waar je werkzaam bent). Het wordt op prijs gesteld (is dus niet verplicht) als je ook een foto van jezelf toevoegt, waardoor je voor andere platform deelnemers herkenbaar bent.

2FA
De via de Community gedeelde informatie heeft een vertrouwelijk karakter. Om te voorkomen dat onverhoopt onbevoegden gebruik kunnen maken van jouw gebruikersnaam en wachtwoord, is voorzien in 2FA als extra maatregel om de toegang tot het platform te beveiligen. Van deelnemers wordt verwacht dat daarvan gebruik wordt gemaakt. Met een stappenplan en eventuele ondersteuning wordt je begeleid om 2FA te activeren.

Forum structuur
Voorzien is in een rangschikking op onderwerp. Je kunt binnen de onderwerpen casuïstiek delen en met elkaar bespreken. Als je na het starten van een casus van oordeel bent dat die beter op een andere plaats had kunnen worden gestart, kan die, op verzoek worden verplaatst.

Verwachtingen
Naast de reeds genoemde verwachtingen over het gebruik van de Community volgen hieronder nog een aantal verwachtingen die vooral betrekking hebben op de manier waarop met de gedeelde informatie wordt omgegaan.

Alleen SIGRA leden en afnemers van SIGRA privacy & informatiebeveiligings diensten kunnen met elkaar delen op dit forum in de Community. Voor anderen is de campagne en de bibliotheek ook beschikbaar.

Verlaten organisatie
Wanneer je je organisatie verlaat, of van functie verandert willen we graag dat je dit aan ons doorgeeft zodat we alleen actieve leden overhouden. Mail naar pi@sigra.nl

Integriteit – geheimhouding  
Zowel het consulteren van collega’s als het delen van privacy gerelateerde informatie heeft een vertrouwelijk karakter. Deelnemers moeten dus kunnen rekenen op de integriteit van hun collega privacy professionals. Uiteraard kan worden vermeld welke onderwerpen aan de orde worden gesteld. Maar we verwachten dat strikte geheimhouding wordt betracht over de inhoud van gedeelde informatie of (bijdragen in) gevoerde discussies.

Actieve, constructieve en respectvolle wijze van communiceren
Voor Community deelnemers moet duidelijk zijn wie een bijdrage levert (zie ook profielgegevens). Ook moet men kunnen rekenen op een actieve, constructieve en respectvolle wijze van communiceren. Binnen de Platform omgeving is een plaats ingericht om je aan andere Platform leden voor te stellen. Daar kun je wat meer achtergrondinformatie over jezelf kwijt en toelichten waarom je hebt besloten om je bij dit Platform aan te sluiten. Wat je wilt/denkt te kunnen bijdragen en wat je hoopt te vinden.

Notificaties
De Platform omgeving stelt je in staat zelf te bepalen of en zo ja welke notificaties je wenst te ontvangen en welk e-mailadres voor die notificaties moet worden gebruikt. Je kunt het e-mailadres zelf wijzigen. Houdt er rekening mee dat bij een wijziging van het e-mailadres dit pas na bevestiging effectief wordt.

Commerciële uitingen
Het is niet toegestaan om het forum te gebruiken voor commerciële uitingen.

Beëindiging deelname
Van deelnemers wordt verwacht dat men de deelname aan de Community beëindigt als niet meer aan de acceptatiecriteria wordt voldaan. Neem in dat geval contact op met de initiatiefnemer – beheerder (pi@sigra.nl). Bij beëindiging van deelname worden de accountgegevens verwijderd. Er worden dan geen profielgegevens meer getoond naast de, door de deelnemer geplaatste berichten.

Beheerrol door SIGRA
SIGRA vult de beheerrol in met meerdere mensen om de integriteit van de content alle berichten te bewaken, hierin controleren de SIGRA beheerders elkaar indien nodig.  

Klachten van deelnemers – het niet nakomen van de afspraken
Als een deelnemer zich stoort aan het gedrag van een andere deelnemer, wordt verzocht dat buiten de Community onderling op te lossen. Als dat onverhoopt niet tot een bevredigend resultaat leidt, kan men zich wenden tot de initiatiefnemer/beheerder. Als uit de berichthistorie of navraag bij andere collega’s blijkt dat de klacht gegrond is, heeft de initiatiefnemer/beheerder de mogelijkheid na wederhoor de toegang tot de Community op te schorten of te beëindigen. Van die mogelijkheid wordt ook gebruik gemaakt als blijkt dat de deelnemer niet meer voldoet aan de criteria voor deelname en heeft verzuimd dit te melden.